CENTRUM TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA AGH - MISJA

Od 1 marca 2021 r. AGH powołało nową jednostkę naukowo-badawczą – Centrum Technologii Bezpieczeństwa AGH (CTB), którego misją jest podejmowanie działań przyczyniających się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Trzon Centrum stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Informatyki WIEiT, a w szczególności członkowie Laboratorium Informatyki Śledczej, posiadający doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspomagających bezpieczeństwo państwa. W jego skład wchodzą nie tylko naukowcy, ale także zewnętrzni eksperci oraz specjaliści, programiści i analitycy. Współpracują oni z funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa, jak również absolwentami i doktorantami realizującymi zadania badawcze, analityczne i programistyczne.


Celem Centrum Technologii Bezpieczeństwa jest:

  • prowadzenie działań naukowo-badawczych w obszarze cyberbezpieczeństwa, rozwój nowoczesnych technologii, usług i narzędzi z wykorzystaniem zaawansowanych laboratoriów i ich komercjalizacja,
  • badania w zakresie analizy złośliwego oprogramowania, zaawansowana analiza i obsługa incydentów, także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz działania z obszaru informatyki śledczej,
  • realizowanie oferty szkoleniowo-edukacyjnej w obszarze cyberbezpieczeństwa, zarówno dla klientów indywidualnych, pracowników branż IT oraz przedstawicieli administracji publicznej związanych z bezpieczeństwem informacyjnym, w tym organów państwa związanych z bezpieczeństwem,
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dotyczących rozwiązań technologicznych i systemowych z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • wspieranie naszych partnerów i klientów poprzez dostarczenie szerokiej gamy usług i działań wdrożeniowych w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • prowadzenie krajowej i międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju działań na rzecz cyberbezpieczeństwa,
  • promowanie bezpiecznego działania w cyberprzestrzeni, popularyzacja wiedzy i umiejętności w tym obszarze, między innymi przez udział w konferencjach i działalność publicystyczną.
Cyber Security Center logo